گیاه واژه گِزرُک
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
گِزرُکgezrokگیاهیست کوچک، کاملا شبیه جعفری بوده و مزه ی ان کمی تلخ است. نمایش
سرُوsrooبرخی معتقدند که درختیست از خانواد ه ی صنوبر برخی می گویند این همان درخت کُنار است برخی معتقدند درخت زبان گنجشک که می گویند همین است نمایش
خیرkhirگَوَن نمایش
کِسنهkesnehکاسنی نمایش
قرقناسgherghenasتمشک وحشی نمایش
ایژدَفizhdafمیوه ایست قرمز،گرد و کوچک.از"سنجی"کوچکتر میباشد.حدودا اندازه ی"بنه"بوده اما با رنگ قرمز تند. نمایش
صِمَرُغsemaroghقارچ نمایش