گوسپند واژه چَووش
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
چَووشchawooshبزغاله ي سه ساله نمایش
تروش مِشtrush meshميش ترش. بره ي چهار ساله نمایش
تروشtrushبزغاله ي چهار ساله نمایش
تُقْلیtoghliبره ی سه ساله نمایش
تَکَهtakaهمان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است. نمایش
پیر بوزpirbuzبز پير سه ساله نمایش
حَنّhannگوسفند حنايي رنگ نمایش
بُرborمیش حنایی نمایش
ألَهalaگوسفند (ميش و بز) سياه و سفيد نمایش
اَستاق(astagh)گوسفند نازا نمایش
اَرْگی(argi)بزي که گوشش قهوه ­اي متمايل به قرمز باشد. نمایش