گوسپند واژه نبَتی
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
نبَتیnbatiرنگ نباتي. گوسفند رنگ کرم روشن نمایش
مَوْرmawrگوسفند خاکستری کمرنگ نمایش
گورُهgoraگوسفند رنگ قهوه­اي نمایش
گُزَلgozalميش سفيد و حنایی نمایش
کوریkuriگوسفندي که گوشهاي کوچک دارد. نمایش
کموریkmuriبره یا بزغاله ای که دیرتر از فصل معمول زایش(اواسط پاییز تا اواخر زمستان) به دنیا آمده... نمایش
کالارkalarبزغاله ي دو ساله نمایش
کُوتّیkuttiگوسفندي که گوشهاي تيز وباريک دارد. نمایش
کُفْتَرkoftarگوسفندي کهخالهاي سفيد وسياه دارد. نمایش
کُرkorميش با گوشهاي کوچک نمایش
کَلkalگوسفند بدون شاخ. نمایش
قُچّghochگوسفند نر بزگ نمایش
عروسarusگوسفند سفيدرو نمایش
شیشَکshishakبره ي دو ساله نمایش
سُرsorگوسفند شلوغ و نا آرام. نمایش
سِ سِseseبز کاملا سياه، بدون هيچگونه خال يا نقطه ي سفيد رنگي روي بدن. سياه خالص. نمایش
سملsmalگوسفندي سبز وسفيدرنگ. نمایش
خلَمهkhlamaگله ي بزغاله و بره نمایش
خلَچkhlachبزي که دو خط زرد يا حنايي از رستنگاه دو شاخ به موازات هم تا کناره ي دهانش کشيده شده باشد. نمایش
خْلُوkhlowنر بز؛ بز نر بزرگ نمایش