اعضای بدن کلیک
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
کلیکclickهمان انگشت است. نمایش
چِغُرْتCheghort”چغرت”بیشتر از انکه یک عضو مشخص باشد بیشتر یک محدوده است روی صورت که از قسمت بالای “بق”شروع شده و تا قسمت انتهائیه”چنق”را در بر مگیرد. نمایش
اَرُکarokاسم اختصاصی لثه میباشد. نمایش
کِلَفْچkelafchردیف دندان ها و مناطق اطراف ان که در جویدن غذا به کار میروند را “کلفچ” گویند. نمایش
بوکbookقسمت داخلی لپ را از سمت دهان”بوک”میگویند. نمایش
بُقْboghهمان لپ میباشد. نمایش
چِنَقْchenaghهمان چانه میباشد که “پوز”هم نامیده میشود. نمایش
عَیْنَه یْ زَنیaynay zaniهمان کشکک زانو یا کل مفصل زانو را می گویند. نمایش
گُوْ دیلgov deelقسمت زیر گردن تا استخوان جناغ سینه را “گو دیل”گویند. نمایش
دیلdeelهمان قلب(دل) میباشد نمایش
زِنگیچَهzengichaمفصلی که محل اتصال بازو به دست میباشد را”زنگیچه”گویند. نمایش
گوردَgoordaهمان پهلو را گویند که شامل حد فاصل زیر بغل تا محل استخوان نشیمن گاهی میباشد. نمایش
قبورْقَهghe boor ghaدنده های موجود در قفسه ی سینه از حد فاصل پرده ی دیافراگم تا قسمت انتهائی جناغ سینه را”قبورقه”میگویند نمایش