نقشه رودمعجن

این نقشه با کمک شما در حال بروزرسانی می باشد و به تدریج امکانات و مکان های جدیدی به آن افزوده خواهد شد.

(برای مشاهد مشخصات هر ملک می توانید روی آن کلیک کنید. برای بزرگنمایی نقشه از کلید چرخش وسط موس استفاده کنید.)
[flexiblemap src=”http://heita.ir/rood_layer.kml” width=”100%” height=”600px” maptype=”hybrid” scrollwheel=”true” id=”my_map” hidepanning=”false” region=”IR” locale=”fa-IR”]